Chuyên mục
Học đường

Từ năm 2021, 4 trường thuộc ĐH Quốc gia TP. HCM tăng học phí

4 trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia TP. HCM sẽ tăng học phí trong năm học mới 2021 từ 25 đến 72 triệu đồng.

Tại Kỳ họp Hội đồng ĐH Quốc gia TP. HCM diễn ra ở Bình Thuận, 4 trường đại học thành viên gồm: Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Kinh tế- Luật, Trường ĐH Quốc tế và Trường ĐH Công nghệ thông tin đã cùng thông qua đề án về việc tăng học phí từ năm 2021.

Từ năm 2021, 4 trường thuộc ĐH Quốc gia TP. HCM tăng học phí - Ảnh 1.

4 trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia TP. HCM sẽ tăng học phí từ năm 2021 từ 25 đến 72 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Trường ĐH Bách khoa (hệ chính quy đại trà) dự kiến thu học phí năm 2021 là 25 triệu đồng; năm 2022 là 27,5 triệu đồng; các năm 2023, 2024 và 2025 là 30 triệu đồng, đồng thời thu đủ mức học phí theo giá dịch vụ đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.

Ngoài ra, Trường ĐH Bách khoa trích 10,5-10,8% tổng thu học phí đưa vào quỹ học bổng. 3 trường còn lại cam kết trích 8% học phí đưa vào quỹ học bổng.

Trường ĐH Kinh tế-Luật dự kiến mức thu học phí năm 2021 là 20,5 triệu đồng; năm 2022 là 22,6 triệu đồng; năm 2023 là 24,8 triệu đồng; năm 2024 là 27,3 triệu đồng; năm 2025 là 30 triệu đồng. Kể từ năm 2026 đến năm 2030, điều chỉnh mức thu tăng từ 10-15% mỗi năm.

Trường ĐH Quốc tế dự kiến thu học phí 2021 là 50 triệu; năm 2022 là 55 triệu đồng; năm 2023 là 60 triệu đồng; năm 2024 là 65 triệu đồng; năm 2025 là 66 triệu đồng. Đến năm 2030 dự kiến mức thu học phí là 72 triệu.

Trường ĐH Công nghệ thông tin dự kiến thu học phí năm 2021 là 25 triệu đồng; năm 2022 là 30 triệu đồng; năm 2023 là 45 triệu đồng; năm 2024 là 49,5 triệu đồng và năm 2025 là 54,4 triệu đồng.

Cũng trong tại kỳ họp này, Hội đồng ĐH Quốc gia TP. HCM công nhận hội đồng các trường thành viên gồm Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Kinh tế – Luật, Trường ĐH Công nghệ thông tin, Trường ĐH Quốc tế.

Theo quy định mới, Chủ tịch hội đồng trường sẽ không giữ chức vụ quản lý trong nhà trường. Theo Nghị định 99, việc công nhận Hội đồng trường thuộc về thẩm quyền của Hội đồng ĐH Quốc gia TP. HCM.