CEO SuperShip Lê Thanh Hoài: “Nỗ lực trở thành đơn vị giao nhận, chuyển phát hàng đầu tại Việt Nam”

Những năm gần đây việc mở rộng thị trường và mạng lưới của các công ty chuyển phát chuyển quốc tế và trong nước đổi dần từ việc tự đầu tư vốn và mở bưu cục thành phương thức nhượng quyền kinh doanh (Franchise), từ một đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển truyền … Đọc tiếp CEO SuperShip Lê Thanh Hoài: “Nỗ lực trở thành đơn vị giao nhận, chuyển phát hàng đầu tại Việt Nam”